Regler for ydre tilføjelser til ejerboligen

Regler for tilføjelser

Alle ændringer ved huset skal godkendes af bestyrelsen.
Forespørgsel om ændringer behandles ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Læs om reglerne for tilføjelser til ejerboligen, f. eks. plankeværk, hække mv.

Flisebelægning:

Ud over det der oprindeligt er anlagt af fliser, kan følgende tillades, hvis det udføres med samme type fliser. På terrassesiden må arealet øges med 1m foran huset. Ved indgangssiden må det grusbelagte stykke mellem skur og til forkant af hus belægges. Yderligere for gavlhuse tillades en ekstra meter fra gavl af udhus, og i dette tilfælde skal belægningen være parallel med udhusets gavl.

Plankeværk:

Der tillades opstilling af plankeværk som følger. Plankeværket skal fremstå som øvrige plankeværk opstillet af TK, og max. højde som den ca. 1,30 m væg, der tidligere skjulte affaldsspanden.

Regler gældende for gavlhuse:

Plankeværket skal følge flisekanten parallelt med gavlen af udhuset og kan vinkles hen foran huset på terrassesiden til skæring mellem udhuset og huset. Ved indgangssiden må plankeværket gå frem til forkant af huset og vinkles, så der sikres en min. åbning på 1m.

Ligeledes på terrassesiden kan den høje adskillelse til nabohuset forlænges, hvis flisearealet er øget, og/eller vinkles hen foran huset med 2m, hvilket sikrer en åbning på terrassesiden på min. 5m.

Regler for ikke gavlhuse:

Plankeværk kan opstilles på indgangssiden mellem eget og sammenbygget nabohus, og kun frem til forkant af husene.

Ligeledes på terrassesiden kan adskillelsen med bøgehæk til nabo erstattes med plankeværk, og ligeledes her vinkles hen foran huset til skæring mellem udhuset og huset.

For disse opstillinger kræves, at man er enig med sin nabo.

Som ved gavlhuse kan der på terrassesiden opstilles plankeværk i forlængelse af det høje plankeværk, hvis flisearealet er øget, og/eller vinkles hen foran huset med 2m. Ligeledes her skal vi sikre en åbning på min. 5m.

Bøgehække:

For planting af bøge hække gælder i princippet, hvad der er nævnt under plankeværk, hvor hæk så erstatter plankeværk, med følgende undtagelser og tilføjelser.

Der må ikke plantes hække ved indgangssiden.

Fra højt plankeværk på terrassesiden må der plantes 2m hen foran huset, hvilket sikrer ca. 5m`s åbning, og hvis flisebelægning er udvidet med 1m kan der plantes hæk i flugt med plankeværk og derefter vinkles.

Hække må ikke plantes længere ud end max. til forkant flisebelagt terrasse.

Det er Ejerforening der tager sig af klipning af alle bøgehække og sikre de er i overensstemmelse med  aftalte regler.
Udskiftning og genplantning er ejers ansvar og omkostning.

Skure til havemøbler, cykler,brænde, m.m.:

Der er godkendt opstilling af skur på såvel terrassesiden som ved indgangssiden, således at skuret sammenbygges med huset. Her gælder samme regler som med plankeværk, at det skal udføres i tilsvarende materialer som huset. Se billeder af opsatte skure: Se her og her

Vedligeholdelse af skurene indvendig er boligejerens ansvar.

Markiser:

Må gerne opsættes, såfremt markisen er i dæmpede farver, og indesluttet i en lukket hvid kasse.

Beplantning:

Der må opsættes planter, der ikke hæfter i det ydre træværk. Dette grundet vedligeholdelse af træværket.

Parkering:

Det er forbudt at langtidsparkere eks. både, campingvogne m.m. ved husene.

Øvrigt:

Alle ændringer ved huset skal godkendes af bestyrelsen.

Forespørgsel om ændringer behandles ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen

Seværdigheder

"Fyn er fin" og tilbyder mange attraktioner.

Se dem her

Kontakt bestyrelsen

Bro Strandpark har en veldrevet ejerforening.

Kontaktoplysninger finder du her

Beliggenhed

Bro Strandpark er beliggende på Nordfyn, ud til Båring Vig.

Find vores beliggenhed her