Velkommen til Bro Strandpark

Logo broPå Fyns Nordkyst - direkte ud mod Kattegat/Båring Vig blev der i perioden 2003 til 2006 opført 86 pragtfulde arkitekttegnede luksusboliger.
Husene har alt hvad hjertet kan begære - ikke kun udsigten og de flotte omgivelser - men også smukt møbleret.

Pragtfuld natur, rige muligheder for fiskeri og kun en halv times kørsel til Odense eller Kolding.

Husene er på 128 m2 incl. terrasser og balkon – udstyret med åbent køkken, og brændeovn i stuen. Der er 3 soveværelser og luksusbadeværelse med spa og sauna samt gæstetoilet på 1. sal.
Husene er møbleret i moderne stil med alt i inventar. Husene kan endvidere benyttes hele året, hvis det er det man har lyst til.

Se faciliteterne på Bro Strand, se foto og Find inspiration til din ferie på Fyn

Regler for tilføjelser

Alle ændringer ved huset skal godkendes af bestyrelsen.
Forespørgsel om ændringer behandles ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Læs om reglerne for tilføjelser til ejerboligen, f. eks. plankeværk, hække mv.

Flisebelægning:

Ud over det der oprindeligt er anlagt af fliser, kan følgende tillades, hvis det udføres med samme type fliser. På terrassesiden må arealet øges med 1m foran huset. Ved indgangssiden må det grusbelagte stykke mellem skur og til forkant af hus belægges. Yderligere for gavlhuse tillades en ekstra meter fra gavl af udhus, og i dette tilfælde skal belægningen være parallel med udhusets gavl.

Plankeværk:

Der tillades opstilling af plankeværk som følger. Plankeværket skal fremstå som øvrige plankeværk opstillet af TK, og max. højde som den ca. 1,30 m væg, der tidligere skjulte affaldsspanden.

Regler gældende for gavlhuse:

Plankeværket skal følge flisekanten parallelt med gavlen af udhuset og kan vinkles hen foran huset på terrassesiden til skæring mellem udhuset og huset. Ved indgangssiden må plankeværket gå frem til forkant af huset og vinkles, så der sikres en min. åbning på 1m.

Ligeledes på terrassesiden kan den høje adskillelse til nabohuset forlænges, hvis flisearealet er øget, og/eller vinkles hen foran huset med 2m, hvilket sikrer en åbning på terrassesiden på min. 5m.

Regler for ikke gavlhuse:

Plankeværk kan opstilles på indgangssiden mellem eget og sammenbygget nabohus, og kun frem til forkant af husene.

Ligeledes på terrassesiden kan adskillelsen med bøgehæk til nabo erstattes med plankeværk, og ligeledes her vinkles hen foran huset til skæring mellem udhuset og huset.

For disse opstillinger kræves, at man er enig med sin nabo.

Som ved gavlhuse kan der på terrassesiden opstilles plankeværk i forlængelse af det høje plankeværk, hvis flisearealet er øget, og/eller vinkles hen foran huset med 2m. Ligeledes her skal vi sikre en åbning på min. 5m.

Bøgehække:

For planting af bøge hække gælder i princippet, hvad der er nævnt under plankeværk, hvor hæk så erstatter plankeværk, med følgende undtagelser og tilføjelser.

Der må ikke plantes hække ved indgangssiden.

Fra højt plankeværk på terrassesiden må der plantes 2m hen foran huset, hvilket sikrer ca. 5m`s åbning, og hvis flisebelægning er udvidet med 1m kan der plantes hæk i flugt med plankeværk og derefter vinkles.

Hække må ikke plantes længere ud end max. til forkant flisebelagt terrasse.

Det er Ejerforening der tager sig af klipning af alle bøgehække og sikre de er i overensstemmelse med  aftalte regler.
Udskiftning og genplantning er ejers ansvar og omkostning.

Skure til havemøbler, cykler,brænde, m.m.:

Der er godkendt opstilling af skur på såvel terrassesiden som ved indgangssiden, således at skuret sammenbygges med huset. Her gælder samme regler som med plankeværk, at det skal udføres i tilsvarende materialer som huset. Se billeder af opsatte skure: Se her og her

Vedligeholdelse af skurene indvendig er boligejerens ansvar.

Markiser:

Må gerne opsættes, såfremt markisen er i dæmpede farver, og indesluttet i en lukket hvid kasse.

Beplantning:

Der må opsættes planter, der ikke hæfter i det ydre træværk. Dette grundet vedligeholdelse af træværket.

Parkering:

Det er forbudt at langtidsparkere eks. både, campingvogne m.m. ved husene.

Øvrigt:

Alle ændringer ved huset skal godkendes af bestyrelsen.

Forespørgsel om ændringer behandles ved førstkommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen

Faciliteter oversigtsfoto

Søerne

Søerne

4 søer er placeret rundt i området. Disse er ikke til fiskeri, sejllads eller anden vandsports aktivitet. Søerne er tilgængelige for alle, også for små børn. Børn kan finde det sjovt at smide sten i vandet, men dette må ikke sker i søerne, kun ved stranden. Det påhviler de voksne som har børn med, at holde behørigt opsyn, så ulykker undgås! Der er et rigt fugleliv i søerne. For at dette kan udvikles, bedes der udvises hensyn, især om foråret, hvor mange ænder-blishøns-rørsangere ruger!
Tennis

Tennis

En kunststof tennis bane kan benyttes af alle ejere/lejer, men kun til tennis. Anlægget skal altid være aflåst, når det ikke benyttes.
Badebro

Badebro

Vi har en dejlig badebro, som bliver lagt ud i løbet af maj, og taget op igen i september. I 2016 blev badebroen udskiftet med en ny. Det er ejerforeningen som tager sig af dette, samt vedligeholder broen, så den er sikker at bruge for alle som færdes på stranden
Legepladser

Legepladser

Der findes i området 2 legepladser. Disse er opført med hensyn til sikkerhed for børnene, men det er altid med det forbehold at der er voksen opsyn. Her gælder også, at de kan benyttes af alle der færdes i området.
Petanquebane

Petanquebane

Der findes 1 petanquebaner. Den står til rådighed for alle som færdes i området, dog har alle ejere/lejere fortrinsret. Banerne skal vedligeholdes under og efter spil med de skrabere som forefindes. Banerne må kun benyttes til petanque spil.
Beach Wolley

Beach Wolley

Der er i samme område som fodboldbane opført en beach volley bane. Hunde ingen adgang! Husk at lukke lågen! Her gælder også reglen, at banen KUN må benyttes til beach volley med korrekte bolde og intet andet. Banen kan benyttes af alle, der færdes i området, men under ansvar!
Fodboldbane

Fodboldbane

Vest for husene findes en fodboldbane. Denne kan benyttes af alle der færdes i området, men under forbehold at der tages hensyn til naboer, samt at der ikke efterlades affald m.m. på området.
Trappe til vandet

Trappe til vandet

Fra den store plæne mod vandet er der placeret en rampe ned til stranden. Denne er til optagning og isætning af joller. I forbindelse med rampen er der også et spil, som dog kun kan betjenes af bådlaugets medlemmer. Sideløbende med rampen er der etableret en betontrappe med gelænder som fører helt ned i sandet. Der findes borde/bænke i samme område. Hvis man benytter dem, så sørg for selv at fjerne evt. affald, da ingen andre gør det. Er man interesseret i at blive medlem, kan man kontakte bestyrelsen som vil oplyse hvordan dette opfyldes.
Fiskeri

Fiskeri

Kysterne langs Fyn og Øerne byder på unikt fiskeri. Mange gode oplevelser venter den, som opsøger dem, men det gode fiskeri er ikke kommet af sig selv. Det er resultatet af mere end 20 års målrettet indsats - for fiskenes levevilkår og for en bedre vandkvalitet.
 • Søerne

  Søerne

  4 søer er placeret rundt i området. Disse er ikke til fiskeri, sejllads eller anden vandsports aktivitet. Søerne er tilgængelige for alle, også for små børn. Børn kan finde det sjovt at smide sten i vandet, men dette må ikke sker i søerne, kun ved stranden. Det påhviler de voksne som har børn med, at holde behørigt opsyn, så ulykker undgås! Der er et rigt fugleliv i søerne. For at dette kan udvikles, bedes der udvises hensyn, især om foråret, hvor mange ænder-blishøns-rørsangere ruger!
 • Tennis

  Tennis

  En kunststof tennis bane kan benyttes af alle ejere/lejer, men kun til tennis. Anlægget skal altid være aflåst, når det ikke benyttes.
 • Badebro

  Badebro

  Vi har en dejlig badebro, som bliver lagt ud i løbet af maj, og taget op igen i september. I 2016 blev badebroen udskiftet med en ny. Det er ejerforeningen som tager sig af dette, samt vedligeholder broen, så den er sikker at bruge for alle som færdes på stranden
 • Legepladser

  Legepladser

  Der findes i området 2 legepladser. Disse er opført med hensyn til sikkerhed for børnene, men det er altid med det forbehold at der er voksen opsyn. Her gælder også, at de kan benyttes af alle der færdes i området.
 • Petanquebane

  Petanquebane

  Der findes 1 petanquebaner. Den står til rådighed for alle som færdes i området, dog har alle ejere/lejere fortrinsret. Banerne skal vedligeholdes under og efter spil med de skrabere som forefindes. Banerne må kun benyttes til petanque spil.
 • Beach Wolley

  Beach Wolley

  Der er i samme område som fodboldbane opført en beach volley bane. Hunde ingen adgang! Husk at lukke lågen! Her gælder også reglen, at banen KUN må benyttes til beach volley med korrekte bolde og intet andet. Banen kan benyttes af alle, der færdes i området, men under ansvar!
 • Fodboldbane

  Fodboldbane

  Vest for husene findes en fodboldbane. Denne kan benyttes af alle der færdes i området, men under forbehold at der tages hensyn til naboer, samt at der ikke efterlades affald m.m. på området.
 • Trappe til vandet

  Trappe til vandet

  Fra den store plæne mod vandet er der placeret en rampe ned til stranden. Denne er til optagning og isætning af joller. I forbindelse med rampen er der også et spil, som dog kun kan betjenes af bådlaugets medlemmer. Sideløbende med rampen er der etableret en betontrappe med gelænder som fører helt ned i sandet. Der findes borde/bænke i samme område. Hvis man benytter dem, så sørg for selv at fjerne evt. affald, da ingen andre gør det. Er man interesseret i at blive medlem, kan man kontakte bestyrelsen som vil oplyse hvordan dette opfyldes.
 • Fiskeri

  Fiskeri

  Kysterne langs Fyn og Øerne byder på unikt fiskeri. Mange gode oplevelser venter den, som opsøger dem, men det gode fiskeri er ikke kommet af sig selv. Det er resultatet af mere end 20 års målrettet indsats - for fiskenes levevilkår og for en bedre vandkvalitet.

  Seværdigheder

  "Fyn er fin" og tilbyder mange attraktioner.

  Se dem her

  Kontakt bestyrelsen

  Bro Strandpark har en veldrevet ejerforening.

  Kontaktoplysninger finder du her

  Beliggenhed

  Bro Strandpark er beliggende på Nordfyn, ud til Båring Vig.

  Find vores beliggenhed her